کارت خرید

میزبانی وب معمولی

 • پلن 1

  • 50 مگابایت فضا
  • نامحدود پهنا باند
  • نامحدود امکانات
  • Hetzner Online آلمان دیتاسنتر
  • cPanel کنترل پنل
 • پلن 2

  • 100 مگابایت فضا
  • نامحدود پهنا باند
  • نامحدود امکانات
  • Hetzner Online آلمان دیتاسنتر
  • cPanel کنترل پنل
 • پلن 3

  • 250 مگابایت فضا
  • نامحدود پهنا باند
  • نامحدود امکانات
  • Hetzner Online آلمان دیتاسنتر
  • cPanel کنترل پنل
 • پلن 4

  • 500 مگابایت فضا
  • نامحدود پهنا باند
  • نامحدود امکانات
  • Hetzner Online آلمان دیتاسنتر
  • cPanel کنترل پنل
 • پلن 5

  • 1 گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنا باند
  • نامحدود امکانات
  • Hetzner Online آلمان دیتاسنتر
  • cPanel کنترل پنل
 • پلن 6

  • 2 گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنا باند
  • نامحدود امکانات
  • Hetzner Online آلمان دیتاسنتر
  • cPanel کنترل پنل
 • پلن 7

  • 3 گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنا باند
  • نامحدود امکانات
  • Hetzner Online آلمان دیتاسنتر
  • cPanel کنترل پنل
 • پلن 8

  • 4 گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنا باند
  • نامحدود امکانات
  • Hetzner Online آلمان دیتاسنتر
  • cPanel کنترل پنل
 • پلن 9

  • 5 گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنا باند
  • نامحدود امکانات
  • Hetzner Online آلمان دیتاسنتر
  • cPanel کنترل پنل

Powered by WHMCompleteSolution